Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju: zaopatrzenie w przedmioty ortop. i środki pomoc. na 2010 r.

07 grudzień 2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przygotowanie aneksów dla świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie może nastąpić jedynie przy wykorzystaniu danych przygotowanych za pomocą aplikacji ofertowej . W związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostały zamieszczone definicje postępowań w trybie aneksowania umów wieloletnich.

Wnioski aktualizacyjne mogą składać świadczeniodawcy z którymi Łódzki OW NFZ zawarł umowy wieloletnie (na lata 2009-2013) w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, spełniający wymagania określone Zarządzeniem Nr 58/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009 r. oraz Zarządzeniem Nr 75/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi.

Dokumentacją niezbędną do aneksowania umów na 2010 rok jest prawidłowo sporządzony wniosek aktualizacyjny w wersji elektronicznej - plik swd, oraz w wersji papierowej.

Aby przygotować wniosek o aneksowanie umowy wieloletniej należy:

  • pobrać plik zawierający definicje postępowania (aneksowanie umów) - z Portalu Świadczeniodawcy. W okienku Zaopatrzenie Ortopedyczne wybrać odpowiednio „Pokaż więcej" i po rozwinięciu listy dostępnych opcji wyboru należy wybrać Informator o postępowaniach na rok 2010 r.,
  • pobrać plik ze strukturą organizacyjną świadczeniodawcy – z Portalu Świadczeniodawcy,
  • pobrać plik z zestawami produktów handlowych – z Portalu Świadczeniodawcy.

Powyższe pliki będą niezbędne do sporządzenia przez Państwa wniosku o aneksowanie umowy w programie ofertowym.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku dokonywania przez Państwa zmian formalno prawnych w zawartych umowach wymagane jest złożenie wszystkich dokumentów potwierdzających dokonane zmiany. W pozostałych przypadkach (aneksowanie bez zmian w umowie) dokumenty nie są wymagane.

 

Przygotowane wnioski (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) należy przesłać na adres Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ lub dostarczyć do siedziby Oddziału w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2009 r.
Nie przekazanie ofert w wyznaczonym terminie będzie skutkować niepodpisaniem umowy na 2010 rok.