Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla świadczeniodawców realizujących przesiewowe badanie cytologiczne w rodzaju AOS

26 sierpień 2009

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia  bezwzględnie wzywa do zatwierdzenia w programie SIMP realizowanych przesiewowych badań cytologicznych w okresie styczeń - czerwiec 2009.


Jednocześnie podkreślamy, że konsekwencje wynikające z braku zatwierdzenia w/w badań mogą skutkować finansowym obciążeniem świadczeniodawców, ale przede wszystkim mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia kobiety, która wykonała badanie w ramach programu profilaktycznego.

W załączeniu przedstawiamy Państwu wykaz świadczeniodawców , którzy nie zatwierdzili badań w I półroczu 2009. Oczekujemy zatwierdzenia badań do połowy września 2009r.

 

Świadczeniodawcy realizujący  przesiewowe badania cytologiczne, którzy  nie zatwierdzili badań        I półrocze 2009

 

 

 

 

 

Lp.

Kod OW

REJESTRACJA

POBRANIE

WYNIK

1

110007

0

0

1

2

110014

0

0

4

3

110023

0

0

2

4

110024

0

3

6

5

110032

0

2

0

6

110043

0

0

13

7

110048

0

1

0

8

110051

0

0

3

9

110081

0

3

0

10

110100

0

1

0

11

120007

0

1

0

12

120136

0

1

0

13

130005

0

2

0

14

140041

0

1

0

15

140073

0

1

0

16

140074

0

0

1

17

140141

0

1

0

18

210002

0

6

1

19

210021

0

50

0

20

210039

0

0

1

21

210049

2

0

0

22

210126

0

0

1

23

210179

0

2

0

24

210245

0

0

11

25

210252

0

1

0

26

210253

0

7

0

27

210271

0

2

0

28

210399

37

0

0

29

220027

0

0

3

30

220214

0

0

1

31

220259

0

0

36

32

230030

0

1

0

33

230056

0

2

1

34

230083

0

1

0

35

240009

0

2

7

36

240027

0

2

0

37

240034

0

1

0

38

240035

0

0

3

39

240091

0

1

0

40

240099

0

1

0

41

240136

0

1

0

42

240174

0

0

1

43

240188

0

1

2

44

210461

1

0

0

45

230193

0

2

0

46

210490

0

0

1

47

210491

0

1

0

 

Tel. kontaktowy:
042 275 48 97