Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wnioski o aneks do umów w lecznictwie szpitalnym i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej

31.07.2009

Informujemy, że została zablokowana możliwość składania wniosków o sporządzenie aneksu do umów w rodzajach leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w których koniec okresu obowiązywania określony był na 30.06.2009 r.

Wszystkie znajdujące się obecnie w stanie edycji oraz przesłane wnioski, stworzone do powyższych umów, zostaną rozpatrzone. Dane z zaakceptowanych elementów wniosków zostaną przeniesione do danych o potencjale w umowach na bieżące półrocze. Możliwość składania wniosków o aneks do umów na bieżące półrocze (pojawienie się sygnatur umów w module aneksowania) zostanie udostępniona po wprowadzeniu wszystkich zmian w potencjale wynikających z zatwierdzonych wniosków za pierwsze półrocze.