Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy z zakresu medycyny szkolnej

30.07.2009

W związku z aktualizacją przez świadczeniodawców list uczniów na skutek zmiany roku szkolnego, Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że do weryfikacji za miesiąc sierpień 2009 r. listy uczniów nie będą zaczytywane. Podstawą rozliczenia umowy z zakresu medycyny szkolnej za miesiąc sierpień 2009 r. będzie liczba uczniów zweryfikowana na dzień 1 lipca 2009 r. - wg raportu populacyjnego za miesiąc lipiec 2009 r. Jednocześnie przypominamy, że zaktualizowane na dzień 1 września 2009 r. listy uczniów należy przesłać do dnia 7 września 2009 r.

 

Tel. kontaktowy: (042) 275-41-64 - Sekcja Ewidencji ŁOW NFZ