Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept  - leki narkotyczne nie są już wystawiane na receptach różowych, tylko na blankietach recept w kolorze białym, bez wtórnika, oznaczone symbolem „Rpw”. Zakresy unikalnych numerów identyfikujących recepty na leki posiadające kategorię dostępności „Rpw” świadczeniodawca lub osoba uprawniona  samodzielnie pobiera z Portalu Narodowego Fundusz Zdrowia.

 

Kontakt: 42 275 40 17, 42 275 49 32
Źródło artykułu: Wydział Gospodarki Lekami