Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którą farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę pro auctore i pro familiae, w Portalu Personelu wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą nowej grupie osób uprawnionych t.j. farmaceutom, składanie wniosków celem uzyskania dostępu do Portalu NFZ oraz wniosków o uprawnienie do pobierania numerów recept (papierowych) nadawanych przez dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Wdrożenie zmiany w SI NFZ w zakresie umożliwienia pobierania zakresów numerów recept (papierowych) przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty planowane jest do dnia 30 maja 2020 r.

Jednocześnie wskazujemy, że recepty refundowane są wystawianie w postaci elektronicznej, a tylko w szczególnych przypadkach określonych ustawowo w postaci papierowej.

 

Obecnie możliwe jest uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept wyłącznie na podstawie wniosków podpisanych przez Wnioskodawcę (w tym m.in. przez farmaceutę) z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - złożonych wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Wówczas potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

W takim przypadku Wnioskodawca jest zwolniony:

  • ze złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i wniosku o uprawnienia do pobierania numerów recept w formie papierowej oraz
  • z konieczności potwierdzania tożsamości w siedzibie Oddziału

pod warunkiem przekazania w załącznikach do wniosków elektronicznych dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe (skan Prawa Wykonywania zawodu, specjalizacji).

 

W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu:

  • 42 275 49 32,
  • 42 275 49 92.

 

 Źródło: Wydział Gospodarki Lekami