WAŻNE! Z wyłączeniem osób zgłoszonych do umów o świadczenia opieki zdrowotnej!

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 54/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 22.06.2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów recept identyfikujących recepty - osoba uprawniona zobowiązana jest do przekazania do Oddziału Funduszu wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept w terminie 21 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy upoważniającej.

W świetle powyższego, w związku z wygaśnięciem umów upoważniających do wystawiania recept z dniem 31.12.2016 r., termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept w Portalu Personelu przez osoby uprawnione został przesunięty do dnia 30 września 2018 roku. W przypadku nieprzekazania ww. wniosku, uprawnienia do pobierania numerów recept zostaną automatycznie odebrane od 1 października 2018 roku. Od tego dnia uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept będzie możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dostępu do Portalu, które wymaga dokonania potwierdzenia tożsamości w Oddziale Funduszu.

Jednocześnie ŁOW NFZ przypomina, że wniosek o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept osoba uprawniona ma możliwość przygotować i przekazać
w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Portalu Personelu, a następnie wydrukować i przekazać w wersji papierowej do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Wniosek ten jest udostępniony wyłącznie po uprzednim przekazaniu (elektronicznie) i zatwierdzeniu przez Oddział Wojewódzki NFZ wniosku o aktualizację danych.

Wszelkie informacje oraz instrukcje związane z powyższym dostępne są na stronie internetowej: www.nfz-lodz.pl, w zakładce Dla Lekarzy, Pielęgniarek i Położnych.
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość osobistego dokonania aktualizacji danych i utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept bezpośrednio w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

ul. Kopcińskiego 56, Sala Obsługi, pokój 14A oraz w Delegaturach ŁOW NFZ:

  • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
  • Delegatura w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3
  • Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

  • 42 275 40 17,
  • 42 275 49 32.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami