KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO
W ŁÓDZKIM ODDZIALE WOJEWÓDZKIM
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Ogólne rozporządzenie o ochronie danych], informuję, że:
1. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego  w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ jest Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58,
1. Monitoring  wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu NFZ oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania,
2. Dane osobowe przetwarzane [w postaci monitoringu wizyjnego] są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
3. Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni.
4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42 275 40 28,
5. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będzie zewnętrzna usługa ochrony mienia oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Kontakt: 42 275 40 28
Źródło artykułu: Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych ŁOW NFZ