Skip to main content

Dla personelu medycznego

Przewodnik po e-zdrowiu

15 październik 2019

 

E-zdrowie to obszar wykorzystujący technologie informacyjne i telekomunikacyjne do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia.

 

Pojęcie „e-zdrowie” obejmuje swoim zakresem m.in. telemedycynę, zdalną opiekę medyczną, informatykę medyczną, zarządzanie informacjami o zdrowiu, technologie informacyjno-komunikacyjne w opiece zdrowotnej.
E-zdrowie wykorzystuje narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi dla organów i pracowników służby zdrowia oraz systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli, na przykład usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia.

 

Więcej informacji na temat e-zdrowia można znaleźć pod adresem:

Stan na dzień: 1 marca 2021 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami