OGŁOSZENIE

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zaprasza do przedstawienia oferty na: “świadczenie na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie udzielania informacji telefonicznej”.

Źródło: Wydział Prawno-Organizacyjny i Gospodarczy

ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA

 Powołując się na zapisy pkt. 12.1 zapytania ofertowego z dnia 15 grudnia 2017 r. na „Świadczenia na rzecz Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ usługi w zakresie udzielania informacji telefonicznej”, Zamawiający - Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, informuje, że odwołuje niniejsze postępowanie.

%MCEPASTEBIN%