Drukuj

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 1579), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Zakup i dostawę zestawów komputerowych”.

Łódź, dn. 18 października 2017 r.

Dyrektor ŁOW NFZ
Artur Olsiński


 

 


Do Zamawiającego - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, wpłynęły zapytania do przedmiotu zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, co następuje:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści zestawy komputerowe wyposażone w płytą główną z min. 3 portami SATA3?
Odpowiedź:
Zamawiający precyzyjnie określił wymagania dotyczące parametrów jednostki centralnej w zakresie złączy SATA płyty głównej. Zamawiający wymaga min. 2 porty SATA3, 2 porty SATA2 czyli razem 4 porty SATA. Tym samym Państwa propozycja nie spełnia ww. wymagania.

 

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści monitory spełniające funkcje klawiszy sterowania poprzez menu OSD jako w pełni równoważne do przycisków?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie sposobu sterowania funkcjami monitora.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie sprzętowe, w którym nie ma możliwości sprawdzenia sposobu obsadzenia slotów pamięci RAM w BIOS lub czy uzna za równoważne możliwość sprawdzenia w Systemie Diagnostycznym (poziom BIOS) ilości zainstalować pamięci RAM oraz wielkości poszczególnych kości pamięci RAM?
Odpowiedź:
Zamawiający nie precyzuje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań technicznych odnośnie informacji udostępnianych przez system BIOS. Dotychczasowe rozwiązania, którymi dysponuje Zamawiający (BIOS oraz jego następca UEFI) umożliwiają jednak odczytywanie takich informacji.

Pytanie 4:
Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada portów na przednim panelu obudowy, ale w zamian oferuje 2 porty USB 3.1 gen 1 oraz 1 port audio typu combo na bocznej części obudowy?
Odpowiedź:
Zamawiający precyzyjnie określił w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego – szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymagania dotyczące wymaganych ilości portów wyprowadzonych z przodu i z tyłu obudowy i takie wymagania nadal podtrzymuje.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie, które nie posiada wyjścia audio Line-out na tylnym panelu?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił wymagania dotyczącego lokalizacji portu audio line-out w obudowie. Tym samym dopuszcza możliwość wyprowadzenia ww. portu w dowolnym miejscu obudowy.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuści monitory o wadze wraz z podstawą max. 5,6 kg jednocześnie spełniające wszystkie pozostałe funkcje?
Odpowiedź:
Zamawiający precyzyjnie określił w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wagę netto monitora. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza monitora o wadze jak w  pytaniu.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający w pozycji zestaw komputerowy 45 sztuk dopuści komputer bez zewnętrznej wnęki 3,5”?
Odpowiedź:
Zamawiający precyzyjnie określił w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego - szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wymagania dotyczące wymaganych ilości i rodzajów wnęk w obudowie. Tym samym oferowany komputer bez zewnętrznej wnęki 3,5” nie spełnia wymagań Zamawiającego.


 {attachments} 

 

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę zestawów komputerowych”.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup i dostawę zestawów komputerowych”, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca EDSOFT Artur Gruszczyński, Kopanka ul. Brzozowa 17, 92-701 Łódź

Wybrany Wykonawca zaproponował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto w wysokości 128 305,17 PLN

Oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymaganiom zapytania ofertowego.

 

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Adres siedziby wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Cena 100%

1.       

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8 lok. 4

26-600 Radom

147 397,05 PLN

2.       

PHU EDDOM

ul. Narutowicza 6A

99-200 Pabianice

140 810,40 PLN

3.       

„e-Tech” Jacek Sójka

Spółka Jawna

ul. Nowa 29/31

90-030 Łódź

187 927,09 PLN

4.       

F.H.U. „HORYZONT”

Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

142 249,50 PLN

5.       

ALLTECH Sp. j.

Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33

09-407 Płock

138 596,40 PLN

6.       

CT ALFA Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 9

66-200 Świebodzin

177 120,00 PLN

7.       

SUNTAR Sp. z o.o.

ul. Boya Żeleńskiego 5b

33-100 Tarnów

136 548,45 PLN

 

 

 

Dyrektor ŁOW NFZ

Artur Olsiński