W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie i dostawę informatorów p.t. Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”

Łódź, dn. 22 czerwca 2017 r.

Dyrektor ŁOW NFZ
Artur Olsiński

 

W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie i dostawę informatorów p.t. Gdzie się leczyć bezpłatnie 2017-2021”

Łódź, dn. 22 czerwca 2017 r.

Dyrektor ŁOW NFZ
Artur Olsiński

 

Wybór oferty

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul.Kopcińskiego 58, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Wykonanie i dostawę informatorów Gdzie się leczyć 2017-2021” informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

Agencja Wydawnicza „PAJ-Press” S.C. Andrzej Kucharczyk, Jacek Mrozowicz,
Długa 82, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Oferowana liczba egzemplarzy – 61000

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz złożonych ofert:

Lp. Nazwa wykonawcy Adres siedziby wykonawcy Kryteria oceny ofert:
Oferowana liczba
egzemplarzy
1. Drukarnia Sil-Veg Druk s.c.
Pawelak J., Pełka D., Śmich D.
ul. Niegolewskich 12
42-700 Lubliniec
35 000
2. Podlaskie Centrum Opakowań Romark Sp. z o.o. ul. Plażowa 56
15-518 Białystok
22500
3. PUH „Janter” s.c.
Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz
ul. Chrobrego 4
11-300 Biskupiec
22000
4. Agencja Wydawnicza „PAJ-Press” S.C.
Andrzej Kucharczyk, Jacek Mrozowicz
ul. Długa 82
97-200 Tomaszów Mazowiecki
61 000
5. Drukarnia DIAMENT s.c.
Maria Michałowska, Drukarnia Rubin Sp. z o.o.
ul. Biskupińska 26
30-732 Kraków
35 005
6. GRAFFIDEA Agniszka Dryzek ul. Julianowska 82D
05-509 Julianów
11 000
7. Oficyna Wydawnicza TERCJA
Marek Milczarski
ul. Brzezińska 1/3
92-103 Łódź
30 000
8. Z.U.P. Printgraph ul. Mickiewicza 19
32-800 Brzesko
44 000
9. BIMART s.c.
Mariusz Mulawa, Artur Mulawa, Piotr Sokołowski
ul. Dąbrowskiego 9A
58-304 Wałbrzych
43 600
10. MARLEX Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2a
37-450 Stalowa Wola
26 040
11. DRUKOBA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 76
05-080 Izabelin-Mościska
18 100
12. Zakład Poligraficzny SINDRUK ul. Obr. Stalingradu 66
45-565 Opole
26 000
13. Pracownia C&C Sp. z o.o. ul. Porannej Bryzy 33
03-284 Warszawa
22 800
14. ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42
71-060 Szczecin
37 001
15. Anton New Technology Sp. z o.o. ul. 18-go Stycznia 98B
98-300 Wieluń
21 500

 

Łódź, dnia 30.06.2017 r.

Dyrektor ŁOW NFZ
Artur Olsiński