W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015.2164 ze zm) Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, tel. 42 275 48 53, fax 42 275 48 50, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na „Połączenie lokalizacji ŁOW NFZ wysokowydajną siecią WAN, zapewnienie dostępu do Internetu oraz dzierżawę włókien światłowodowych”.

 

 

Łódź, dn. 20 stycznia 2017 r.

Dyrektor ŁOW NFZ

Artur Olsiński

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Zapytanie ofertowe.pdf)01.ZAPYTANIE OFERTOWE 245 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf)01a.Załącznik nr 1szczegółowy opis przedmiotu zamówienia307 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - wykaz usług.pdf)01b.Załącznik nr 2wykaz usług252 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3  - formularz oferty.pdf)01c.Załącznik nr 3formularz oferty370 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy.pdf)01d.Załącznik nr 4wzór umowy710 kB
Pobierz plik (Informacje o wyborze oferty WPOG.V.261.11.2017.pdf)02.INFORMACJA O WYBORZE 191 kB