logo Szybkiej Terapii Onkologicznej

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia listę świadczeniodawców, którzy od 1 stycznia 2015 r. zadeklarowali realizację świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne w ramach tzw. szybkiej terapii onkologicznej.

WYKAZY ŚWIADCZENIODAWCÓW (z dnia 01.09.2020 r.):