Szanowna Pani Redaktor,

Pragnę wyjaśnić nierzetelnie, przez Panią, opisaną sytuacje dotyczącą finansowania rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami rozwoju w województwie łódzkim.

 W artykule „Kiedy dostanę serduszko“ opublikowanym 24 czerwca 2011r.w Polska Dziennik Łódzki  redaktor Marcin Bereszczyński opisał historię choroby Mariusza Stępniaka ze Zgierza i jego oczekiwanie na przeszczep serca. Przytoczył w nim wiele uwag na temat braku możliwości leczenia dziecka w Polsce, co nie jest zgodne z prawdą.

W odpowiedzi na informacje medialne dotyczące nocnej i świątecznej pomocy dla mieszkańców obszaru nr 2, czyli os. Andrzejów-Nery, os. Fabryczna, os. Feliksin, os. Olechów, os. Sąsieczno, os. Widzew Wschód, os. Widzew Zachód, os. Zarzew, os. Zarzew Przemysłowy informujemy, że ŁOW NFZ przeprowadził konkurs zgodnie z obowiązującym prawem, co potwierdziła kontrola poprawności kontraktowania tej formy opieki przeprowadzona przez Centralę NFZ.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące konkursu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie badania rezonansu magnetycznego na terenie powiatów: łaskiego, pabianickiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego i zduńskowolskiego informuję, że po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, w którym zgodnie z ustawą z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ŁOW NFZ  zobowiązany jest do równego traktowania wszystkich składających oferty w konkursach. 

W odpowiedzi na doniesienia medialne dotyczące zmian w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Łódzkim, które zaczną obowiązywać 1 marca 2011r. uprzejmie informuję:

  • Nowe zasady udzielania pomocy nie oznaczają likwidacji jakiejkolwiek poradni służby zdrowia.
  • Każdy pacjent, tak jak dotąd, otrzyma pomoc lekarza i pielęgniarki w razie nagłego zachorowania oraz pomoc pogotowia, szpitala i SOR w razie stanu zagrożenia życia.
  • Lekarz i pielęgniarka udzielą pomocy w placówce medycznej lub w domu chorego.
  • Listę miejsc na terenie województwa Łódzkiego, w których od 1 marca pacjenci otrzymają pomoc lekarza i pielęgniarki w razie pogorszenia stanu zdrowia  ( po godzinie 18 w dni wolne od pracy i święta ) opublikujemy w połowie lutego 2011 roku.

Pragniemy uspokoić mieszkańców Ozorkowa, że nie zostaną pozbawieni opieki lekarskiej, choć być może po godzinie 18, będzie udzielana pomoc w innym miejscu niż dotychczas.