Skip to main content

Profilaktyka 40 PLUS

Profilaktyka 40 PLUS

Głównym celem programu Profilaktyka 40 PLUS jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.

Kto może skorzystać z badań w ramach Programu Profilaktyka 40 Plus?

Każdy Polak, który ma 40 lat lub więcej (wg roku kalendarzowego urodzenia) i nie korzystał z programu Profilaktyki 40 Plus lub skorzystał z niego, ale od
pierwszych badań w ramach programu minęło co najmniej 12 miesięcy.

Uczestnictwo w programie pilotażowym jest dobrowolne i nie wymaga skierowania od lekarza. Badania o których mowa w programie można uzyskać na podstawie e-skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Jak skorzystać z bezpłatnego pakietu badań ?

Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

 • za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta
  https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta,
 • lub w aplikacji mojeIKP
 • lub bezpośrednio u wybranego realizatora badania.
  https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne.

Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.

Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.

Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że pacjent wybierze placówkę, która zawarła umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację programu pilotażowego, skontaktuje się z nią i umówi termin badania.

 

Plansza jak skorzystać z badań

 

Jakie badania są wykonywane w ramach pakietu?

Program Pilotażowy Profilaktyka 40 PLUS zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Zestaw badań generowanych w ramach eskierowania
zależny jest od czynników ryzyka rozwoju chorób określonych na podstawie odpowiedzi z ankiety Profilaktyka 40 PLUS.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet może zawierać badania:

 1. morfologii krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
 2. stężenia cholesterolu całkowitego albo kontrolnego profilu lipidowy;
 3. stężenia glukozy we krwi;
 4. AlAT, AspAT, GGTP;
 5. poziomu kreatyniny we krwi;
 6. badania ogólnego moczu;
 7. poziomu kwasu moczowego we krwi;
 8. krwi utajonej w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn został poszerzony o badanie PSA – jest to antygen swoisty dla stercza całkowity.

Pakiet badań diagnostycznych wspólny obejmuje:

 1. pomiar ciśnienia tętniczego;
 2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);

Gdzie sprawdzić listę placówek medycznych realizujących program?

Każdy uprawniony ma prawo wyboru placówki spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.

Mapa placówek biorących udział w programie.

Podana mapa jest na bieżąco aktualizowana.

Z programu pilotażowego Profilaktyka 40 PLUS można skorzystać do końca czerwca 2024 r.