Skip to main content

Profilaktyka raka jelita grubego

Profilaktyka raka jelita grubego

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem raka jelita grubego są finansowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 lipca 2023 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Dla kogo:

  • Program profilaktyczny skierowany jest do osób w wieku od 50 do 65 lat, które w ciągu ostatnich 10 lat nie miały wykonanego badania przesiewowego.
  • Z programu badań przesiewowych raka jelita grubego mogą skorzystać również osoby w wieku od 40 do 49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano rak jelita grubego.
  • Programem nie mogą być objęte osoby, u których występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego.

Cel programu:

Celem programu jest zapewnienie nie tylko spadku umieralności pacjentów dzięki możliwości wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej, ale także spadek zapadalności, czyli liczby nowych nowotworów w przyszłości dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.

Zasady objęcia programem:

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.

Kwalifikację do wzięcia udziału w programie przeprowadza placówka medyczna przy pomocy ankiety.

W ramach kwalifikacji pacjenta do programu podmiot medyczny jest zobowiązany do:

  • poinformowania pacjenta o celu badania,
  • udzielenia instruktażu dotyczącego diety i schematu przyjmowania preparatu do oczyszczenia jelit,
  • wydania pacjentowi preparatu oczyszczającego jelito oraz instrukcji jego zastosowania,
  • poinformowania pacjenta o przebiegu badania, przeciwwskazaniach do badania i możliwych skutkach ubocznych.

Gdzie skorzystać z badań:

Z badań przesiewowych raka jelita grubego można skorzystać bezpłatnie w kilkunastu poradniach w naszym województwie, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Listę realizatorów programu badań przesiewowych raka jelita grubego znajdziesz tutaj

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej