Skip to main content

BADANIA PRENATALNE

BADANIA PRENATALNE

Świadczenia opieki zdrowotnej związane z wczesnym wykrywaniem wad wrodzonych są finansowane zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2024/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2024 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne – w zakresach: profilaktyczne programy zdrowotne.

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG) niezależnie od wieku kobiety oraz zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce. 

Kwalifikacje do programu na poszczególnych etapach

Poradnictwo i badania biochemiczne
badania biochemiczne (oznaczone w surowicy krwi), lekarz prowadzący decyduje o wykonaniu określonych testów w zależności od wieku ciąży
(PAPP-A, AFP, BETA-HCG, ESTRIOL)

Kryteria kwalifikacji:
badanie wykonuje się  w I trymestrze pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży. 

Do udziału w części „Poradnictwo i badania biochemiczne” wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informację o zaawansowaniu ciąży w tygodniach.


Poradnictwo i USG płodu w kierunku wad wrodzonych

Kryteria kwalifikacji:
Badanie wykonuje się w:

  • I trymestrze pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży,
  • II trymestrze pomiędzy 18 a 22 (+6 dni) tygodniem ciąży.

Do udziału w części „Poradnictwo i USG płodu” wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę, zawierające informację o zaawansowaniu ciąży 
w tygodniach.


Poradnictwo i badania genetyczne 

Kryteria kwalifikacji:
Badania wykonuje się u kobiet w ciąży po spełnieniu jednego z poniższych kryteriów:

  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka;
  • stwierdzenie większego ryzyka urodzenia dziecka chorobą uwarunkowaną  monogenowo lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych.

Do udziału w części „Poradnictwo i badania genetyczne” wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę lub skierowanie z etapu „Poradnictwo i USG płodu”, zawierające informację o wskazaniach do objęcia tą częścią programu wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania.


Pobranie materiału płodowego

Kryteria kwalifikacji:
Badanie wykonuje się u kobiet w ciąży spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,
  • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub ojca dziecka,
  • stwierdzenie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
  • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych.

Do udziału w części „Pobranie materiału płodowego” wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę lub skierowanie z etapu „Poradnictwo i USG płodu”, zawierające informację o wskazaniach do objęcia tą częścią programu wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania.


Gdzie skorzystać z badań

Aby skorzystać z badań w ramach programu badań prenatalnych należy skontaktować się z jednym z poniżej przedstawionych podmiotów leczniczych posiadających kontrakt z NFZ na realizacje świadczeń: 

Lista realizatorów

Stan na dzień: 14 czerwca 2024 r

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej