Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień 20.03.2024 r.

20 marzec 2024

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 20 marca 2024 r. zostały ogłoszone postępowania w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe:

  • ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH

termin składania ofert upływa 4 kwietnia 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

 https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej