Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z Zarządzeniem nr 270/22 i 271/22 i 272/22Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z 9 września 2022 r., zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia wymienionych poniżej postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

  • 05-22-000175/PSY/04/1/04.4742.021.02/01
  • 05-22-000177/PSY/04/1/04.2712.020.02/01
  • 05-22-000187/PSY/04/1/04.9901.400.03/01

Rozstrzygnięcie ww. postępowań nastąpi w dniu 22.09.2022 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej