Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z Zarządzeniem nr 302/2022 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z 16 września 2022 r., zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia wymienionych poniżej postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe.

  • 05-22-000225/LSZ/03/5/01

Rozstrzygnięcie ww. postępowań nastąpi w dniu 21.09.2022 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej