Komisja konkursowa nr K12052022 powołana Zarządzeniem nr 55/22 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego z dnia 13 maja 2022 roku, do przeprowadzenia postępowania nr 05-22-000122/LSZ/03/05/01 mającego na celu wyłonienie realizatorów programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A” – załącznik B.57 do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2022 r., na terenie województwa łódzkiego, informuje o podjęciu decyzji o oddaleniu protestu złożonego w dniu 1 czerwca 2022 roku przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów z siedzibą w Łodzi  ul. Żeromskiego 113.

Źródło: Komisja konkursowa nr K12052022