Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2022 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowania kod 05-22-000078/LSZ/03/6/03.4605.033.02/01w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie PRZEZCEWNIKOWA NIEOPERACYJNA NAPRAWA ZASTAWKI MITRALNEJ U CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA.

Nowy termin rozstrzygnięcia to 28 kwietnia 2022 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej ŁOW NFZ