Skip to main content

Kontraktowanie

Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) - rozstrzygnięcie postępowania

22 grudzień 2021

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Źródło: Zespół ds. oceny wniosków