Skip to main content

Kontraktowanie

Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) - rozstrzygnięcie postępowania


Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Źródło: Zespół ds. oceny wniosków