Skip to main content

Kontraktowanie

Informacja o zawieszeniu postępowania konkursowego nr 05-21-000149/AOS/02/1/01 w rodzaju Amulatoryjna Opieka Specjalistyczna

12 sierpień 2021

Komisja konkursowa informuje, że dnia 12.08.2021 r. został wniesiony protest przez „ Kutnowski Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 230160, 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52.

Do czasu rozstrzygnięcia protestu, tj. do dnia 13.08.2021 roku postępowanie przeprowadzane na podstawie konkursu ofert na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz 1285) ulega zawieszeniu.

 

Źródło: Delegatura Skierniewice