Skip to main content

Kontraktowanie

Przedłużenie terminu składania ofert i otwarcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów z ŁOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od 01.06.2021 r.


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/21 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 27 kwietnia 2021r. zmieniony zostaje termin składania ofert i otwarcia ofert postępowania kod: 05-21-000053/LSZ/03/5/01 w rodzaju Leczenie szpitalne w zakresie: 03.0000.359.02 - PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH

Nowe terminy:

  • Data składania do 30.04.2021 do godz. 16.00
  • Data otwarcia: 05.05.2021 godz. 09.00

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej