Skip to main content

Kontraktowanie

Konkurs uzupełniający na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej „POZ PLUS”


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398) ogłosił konkurs uzupełniający na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.

W Informatorze o postępowaniach na rok 2020 dostępna jest definicja postępowania:

 

05-20-000078/PPZ/18/1/18.0000.000.18/13

 

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie na stronie www.nfz-lodz.pl

 

Termin składania ofert upływa w dniu 4 września 2020 r.

 

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej