Skip to main content

Kontraktowanie

Odwołanie postępowań konkursowych prowadzonych w trybie rokowań


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 48/20 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 20 marca 2020 r działając na podstawie zastrzeżenia zawartego w ogłoszeniach postępowań informuje o odwołaniu postępowań poprzedzających zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
w zakresach: świadczenia psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych, świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych, świadczenia środowiskowe (domowe) ogłoszonych w dniu 13 marca 2020 r. o numerach:


• 05-20-000069/PSY/04/1/04.4700.021.02/04;
• 05-20-000071/PSY/04/1/04.1700.001.02/04;
• 05-20-000072/PSY/04/1/04.2700.020.02/04;
• 05-20-000073/PSY/04/1/04.1700.001.02/04;
• 05-20-000074/PSY/04/1/04.2730.001.02/04.

Zastrzeżenie przedmiotowe znajduje swoją podstawę w zapisach Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia
17 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1897)

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej