Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowań konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w zakresie 17.9250.031.08


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z Zarządzeniem nr 33/20 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z 24 lutego 2020 r., zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia wymienionych poniżej postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny od 2009, w zakresie 17.9250.031.08 – świadczenia udzielane przez zespoły transportu medycznego.

  • · 05-20-000008/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • · 05-20-000009/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • · 05-20-000010/PDT/17/1/17.9250.031.08/01
  • · 05-20-000011/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

Rozstrzygnięcie ww. postępowań nastąpi w dniu 02.03.2020 r.