Skip to main content

Kontraktowanie

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia – postępowania w rodzaju Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 136 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowania kod 05-19-000079/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym.

Nowy termin rozstrzygnięcia to 05.07.2019 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej