Skip to main content

Kontraktowanie

Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie – podpisywanie aneksów

10 maj 2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia nr 45/2019/DSOZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 10 maja 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro).

Dział Obsługi Umów:

  • 42 275 40 66
  • 42 275 40 11

Żródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy