Przejdź do głównej treści

Kontraktowanie

Rozstrzygnięcie postępowań i zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1.09.2018 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 września 2018 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w następującym zakresie: zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu:

  • Audiofon Sp. z o. o. Sp. k. ul. Sterlinga 16/18/2, 90-217 Łódź
  • Audiofon Sp. z o. o. Sp. k. ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl w zakładce: Dla Pacjenta >> Gdzie się leczyć? >> zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Źródło: Dział POZ oraz ZAO