Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 6 września 2018 r. odwołane zostaje postępowanie nr 05-18-000430/REH/05/1/05.2300.026.02/01 prowadzone w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 października 2018 r. w zakresie:

REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWAW OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM

dotyczące obszaru terytorialnego obejmującego całe województwo łódzkie.