Skip to main content

Kontraktowanie

Rozstrzygnięcie postępowań i zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 sierpnia 2018 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 sierpnia 2018 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w następującym zakresie:

zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej:

  • Serwis Medyczno-Projektowy Sp. z o. o. ul. Zielona 18, 90-601 Łódź

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie województwa łódzkiego w ww. rodzaju można uzyskać za pomocą wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej ŁOW NFZ www.nfz-lodz.pl w zakładce: Dla Pacjenta >> Gdzie się leczyć? >> zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Źródło: Dział POZ oraz ZAO