Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Zarządzeniami Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 15 czerwca 2018 r. termin rozstrzygnięcia postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w postępowaniach:

 • 05-18-000223/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 05-18-000251/PSY/04/1/04.1790.007.02/01
 • 05-18-000254/PSY/04/1/04.1701.001.02/01
 • 05-18-000268/PSY/04/1/04.2712.020.02/01
 • 05-18-000283/PSY/04/1/04.4730.021.02/01
 • 05-18-000288/PSY/04/1/04.4712.021.02/01
 • 05-18-000291/PSY/04/1/04.1700.001.02/01

przedłużony do dnia 22 czerwca 2018 roku.

W postępowaniach:

 • 05-18-000255/PSY/04/1/04.2701.001.02/01
 • 05-18-000270/PSY/04/1/04.2720.001.02/01
 • 05-18-000258/PSY/04/1/04.1700.001.02/01
 • 05-18-000298/PSY/04/1/04.4701.001.02/01
 • 05-18-000264/PSY/04/1/04.1701.001.02/01

termin przedłużony do dnia 20 czerwca 2018 roku.