Skip to main content

Kontraktowanie

Konkurs na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej „POZ PLUS”

27 kwiecień 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że następuje wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert w postępowaniu 05-18-000222/PPZ/18/1/18.1000.000.18/13 na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.


Termin składania ofert: do dnia 07.05.2018 r. (zamiast 30.04.2018 r.), do godz. 16.00; termin otwarcia ofert: 09.05.2018 r. (zamiast 7.05.2018 r.) o godzinie 9.00, natomiast data ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu to: 30.05.2018 r. (zamiast 24.05.2018 r.).


Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2018 dostępna jest definicja postępowania:

05-18-000222/PPZ/18/1/18.1000.000.18/13

Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie na stronie www.nfz-lodz.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2018 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej