Skip to main content

Kontraktowanie

Kontraktowanie w rodzaju ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – badania endoskopowe


Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w przypadku składania ofert jednocześnie w zakresie badań endoskopowych - gastroskopia oraz kolonoskopia realizowanych w jednej komórce organizacyjnej, należy pamiętać o zachowaniu rozdzielności harmonogramu czasu pracy personelu.

W takim przypadku przygotowując ofertę, ewidencjonując czas pracy personelu w Portalu Potencjału, należy w miejscu udzielania świadczeń wpisać pełną rozpiętość godzinową pracy takiego personelu.

Dopiero przygotowując ofertę w aplikacji ofertowej na wybrany zakres w wybranym postępowaniu użytkownik może ograniczyć czas pracy personelu na potrzeby każdego z zakresów.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej