Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że działając na podstawie art. 48e ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1938, z późn. zm.) ogłosił konkurs na realizację programu pilotażowego opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej „POZ PLUS”.
Na Portalu Świadczeniodawcy w Informatorze o postępowaniach na rok 2018 dostępna jest definicja postępowania:
    

05-18-000222/PPZ/18/1/18.1000.000.18/13
        
Informator o postępowaniach konkursowych oraz materiały informacyjne są dostępne w zakładce Kontraktowanie na stronie www.nfz-lodz.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 30 kwietnia 2018 r.
Planowany termin otwarcia ofert to 7 maja 2018 r.

Źródło: WŚOZ