Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o pozytywnej ocenie wniosku złożonego w postępowaniu 05-18-000093/SOK/11/8/11.1450.300.02/06/1/0411 przez Fundację na Rzecz Rozwoju Społecznego i Przeciwdziałania Społecznemu Wykluczeniu Jednostek i Grup – NAVICULA w Łodzi o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, przedmiot umowy – KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU (KO-CZR).
Z powyższym świadczeniodawcą od dnia 1 kwietnia 2018 roku zawarta zostanie umowa w przedmiotowym zakresie.

Źródło: WŚOZ