Skip to main content

Kontraktowanie

Program lekowy - unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert


Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/18 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 9 marca 2018 r. unieważnione zostaje postępowanie nr 05-18-000096/LSZ/03/5/01 prowadzone w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 kwietnia 2018 r., w zakresach:

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
  • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD).

Kontakt: (42) 275-49-87

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami