Skip to main content

Kontraktowanie

Pozytywna ocena wniosku w postępowaniu 05-18-000094/SOK/11/7/11.1450.200.02/06

02 marzec 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o pozytywnej ocenie wniosku złożonego w postępowaniu 05-18-000094/SOK/11/7/11.1450.200.02/06 przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, przedmiot umowy – dziecięca opieka koordynowana.
Z powyższym świadczeniodawcą od dnia 1 marca 2018 roku zawarta została umowa w przedmiotowym zakresie.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej