Skip to main content

Kontraktowanie

Odwołanie postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 67/18 Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 21 lutego 2018 r. odwołane zostaje postępowanie nr 05-18-000099/LSZ/03/5/01 prowadzone w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie z ŁOW NFZ umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 1 kwietnia 2018 r. w zakresach:

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI   ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD),
  • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM - LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)

dotyczące obszaru terytorialnego obejmującego grupę powiatów: łowicki, skierniewicki, rawski, tomaszowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami