Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Zarządzeniem Dyrektora Nr 444/17 z dnia 08 października 2017 r. termin ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania 05-18-000001/RTM/16/1/10/07/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze rejonu operacyjnego 10/07 (Rawa Mazowiecka) został przedłużony do dnia 17 listopada 2017 roku.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych