Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminu składania, otwarcia i rozstrzygnięcia postępowania 05-18-000001/RTM/16/1/10/07/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju RTM w rejonie operacyjnym 10/07

24 październik 2017

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Zarządzeniem Dyrektora z dnia 24 października 2017 r. nastąpiła zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia postępowania 05-18-000001/RTM/16/1/10/07/01 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne na obszarze rejonu operacyjnego 10/07 (Rawa Mazowiecka). Wprowadzone zmiany przedstawiają się następująco:

  • termin składania przedmiotowych ofert został przedłużony do 26 października 2017 r. do godz. 16:00
  • termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 30 października 2017 r.
  • termin rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania wyznaczony został na dzień 10 listopada 2017 r.

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych