Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego funduszu Zdrowia informuje, że z przyczyn technicznych termin składania ofert w trybie konkursu ofert o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., w rodzaju - ratownictwo medyczne na obszarze rejonu operacyjnego 10/07 (Rawa Mazowiecka), Zarządzeniem Dyrektora 23 października 2017 r. został przedłużony do 24 października 2017 r. do godziny 16:00.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej