Skip to main content

Kontraktowanie

Sprostowanie do wykazu przepisów w postępowaniu nr 05-18-000001/RTM/16/1/10/07/01

19 październik 2017

Informujemy, że w wykazie przepisów w Ogłoszenia o postępowaniu 05-18-000001/RTM/16/1/10/07/01 w wyniku oczywistej pomyłki pisarskiej znalazł się zapis „Zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 sierpnia 2017 r.”. Prawidłowa zapis to „Zarządzenie Nr 64/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2016 r.”.

Źródło: WŚOZ