Skip to main content

Kontraktowanie

Przedłużenie postępowania w rodzaju Świadczenia Odrębnie Kontraktowane 2017.


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowania w trybie rokowań o numerze : 05-17-000427/SOK/11/1/11.4132.002.12/03

Nowy termin rozstrzygnięcia to 11.07.2017 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej