Skip to main content

Kontraktowanie

Zmiana terminów w postępowaniach konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe z terminem składania ofert do dnia 22.05.2017 r.


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ termin składania ofert do postępowań konkursowych w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe z terminem składania ofert do dnia 22.05.2017 r. do godziny 16:00 został zmieniony na dzień 23.05.2017 r. do godziny 16.00. W związku z powyższym otwarcie ofert złożonych w przedmiotowych postępowaniach nastąpi w dniu 25.05.2017 r. od godziny 9.00.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami