Skip to main content

Kontraktowanie

Przedłużenie postępowań w rodzaju Profilaktyczne Programy Zdrowotne 2017


Informujemy, że zgodnie z zarządzeniami Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 15 maja 2017 r. zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia postępowań konkursowych:

  • 05-17-000138/PRO/10/1/10.4450.159.02/01,
  • 05-17-000145/PRO/10/1/10.0000.156.02/01.

Nowy termin rozstrzygnięcia to 17.05.2017 r.